Pengertian Zakat dan Macam-macamnya

Zakat

Salah satu kewajiban umat Muslim dikala Ramadan merupakan membayar zakat fitrah. Tetapi mengerti kah kalian jika zakat itu banyak macamnya. Intinya tujuan dari berzakat bukan semata- mata menunaikan kewajiban, tetapi pula buat mensterilkan harta, mensucikan diri, dan berbagi dengan orang- orang yang memerlukan.

Masih dalam atmosfer Ramadan, kali ini Cermati. com hendak mangulas seputar zakat serta macam- macam zakat. Sebab bagaikan umat Islam sebaiknya tidak menyepelehkan zakat sebab zakat tercantum dalam rukun Islam yang ke- 4. Apakah makna zakat? Apa saja macam- macam zakat? Siapa saja yang berhak menerima zakat? Ayo ikuti ulasan berikut.

Pengertian Zakat

Zakat merupakan beberapa harta yang harus dikeluarkan oleh umat Muslim buat diberikan kepada kalangan yang berhak menerima, semacam fakir miskin serta semacamnya, cocok dengan yang diresmikan oleh syariah. Zakat tercantum rukun Islam ke- 4 serta jadi salah satu faktor sangat berarti dalam menegakkan syariat Islam.

Oleh sebab itu, hukum zakat merupakan harus untuk tiap Muslim yang sudah penuhi syarat- syarat tertentu. Zakat pula ialah wujud ibadah semacam shalat, puasa, serta yang lain serta sudah diatur dengan rinci bersumber pada Al- Quran serta Sunnah.

Zakat

Macam- Macam Zakat

Zakat terdiri dari 2 berbagai:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dikeluarkan umat Muslim menjelang hari raya Idul Fitri ataupun pada bulan Ramadan. Zakat fitrah bisa dibayar dengan setara 3, 5 liter( 2, 5 kg) santapan pokok dari wilayah yang bersangkutan. Santapan pokok di Indonesia merupakan nasi, hingga yang bisa dijadikan bagaikan zakat merupakan berbentuk beras.

2. Zakat Maal

Zakat maal( harta) merupakan zakat pemasukan semacam hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta penemuan, emas serta perak. Tiap- tiap tipe pemasukan mempunyai perhitungannya sendiri.

Dalam Undang- Undang( UU) tentang Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1998, penafsiran zakat maal merupakan bagian dari harta yang disisihkan oleh seseorang Muslim ataupun tubuh yang dipunyai orang Muslim cocok syarat agama buat diberikan kepada yang berhak menerimanya.

UU tersebut pula menarangkan tentang zakat fitrah, ialah beberapa bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh tiap Muslim untuk dirinya serta untuk orang yang ditanggungnya, yang mempunyai kewajiban makan pokok buat satu hari pada hari raya Idul Fitri.

Baca Juga: Niat Zakat Fitrah

Penerima Zakat

Siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang berhak memperoleh zakat bagi kaidah Islam dipecah jadi 8 kalangan. Golongan- golongan tersebut merupakan:

1. Fakir

Kalangan orang yang nyaris tidak mempunyai apapun sehingga tidak sanggup penuhi kebutuhan pokok hidupnya.

2. Miskin

Kalangan orang yang mempunyai sedikit harta, namun tidak dapat memadai kebutuhan dasar buat hidupnya.

3. Amil Zakat

Orang yang mengumpulkan serta memberikan zakat. Di Indonesia, Amil Zakat resmi adalah BAZNAS, LAZISNU, dan LAZISMU.

4. Mualaf

Orang yang baru masuk ataupun baru memeluk agama Islam serta membutuhkan dorongan buat membiasakan diri dengan kondisi baru.

5. Hamba Sahaya

Orang yang mau memerdekakan dirinya.

6. Gharimin

Orang yang berutang buat penuhi kebutuhannya, dengan catatan kalau kebutuhan tersebut merupakan halal. Hendak namun tidak mampu buat membayar utangnya.

7. Fisabilillah

Orang yang berjuang di jalur Allah.

8. Ibnus Sabil

Orang yang kehilangan bayaran dalam perjalanannya dalam ketaatan kepada Allah.

Dari ulasan di atas, kalian tentu telah bisa mengenali apakah kalian tercantum orang yang wajib membayar zakat ataupun yang berhak menerima zakat. Dengan penuhi kewajiban Kamu bagaikan umat Muslim buat membayar zakat, pasti saja banyak kebaikan yang dapat didapat. Sebagian kebaikan tersebut di antara lain merupakan:

  • Mempererat tali persaudaraan antara warga yang kekurangan dengan yang berkecukupan
  • Mengusir sikap kurang baik yang terdapat pada seseorang
  • Bagaikan pembersih harta serta melindungi seorang dari ketamakan harta
  • Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT yang sudah diberikan kepadamu
  • Buat pengembangan kemampuan diri untuk umat Islam
  • Berikan sokongan moral untuk orang yang baru masuk agama Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *